dimecres, 29 de maig de 2013

#Guappis, proyecto colaborativo entre docentes


Enllaç de referència ( Interessant): 
                                                    Guappis, proyecto colaborativo entre docentes

Es tracta d'un projecte col.laboratiu entre professionals de l'educació, des d'on comparteixen experiències didàctiques relacionades amb l'ús dels mòbils a l'aula. 
L'objectiu principal és aconseguir que els dispositius mòbils s'integrin al'aula com a eina d'aprenentatge.
El projecte forma part de la "Red de Buenas Prácticas 2.0" de  l' Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado del Ministeri d'Educació.

dilluns, 27 de maig de 2013

Movenote: CREACIÓ DE VIDEOLLIÇONS PER A a la Flipped Classroom

MOVERNOTE: DIVERTIT!! UN REPTE PER AL FLIPPED C.

ENLLAÇ DE REFERÈNCIA: 
Educación tecnológica: Movenote: creando videolecciones para la Flipped C...:

Movenote ess una aplicación online para crear presentaciones en base a contenidos de google drive  a los que se les puede incorporar audio y...

TUTORIAL: ,)

dissabte, 4 de maig de 2013

BYOD/BYOT, una nova tendència?!


BYOD/BYOT
      Ara que ens estem plantejant si tablets, pcs, etc.. de cara el curs que ve, coneguem aquesta nova tendència. Ja fa temps que s'està parlant del Byod/t, ( Bring your own device/technology  ) sobretot en el món de l'empresa, on es va comprovar que els treballadors podien accedir amb facilitat als continguts i als recursos de l'empresa i interactuar-hi. Arran d'aquesta experiència s'ha aplicat a educació en alguns centres del Canadà. 

   En què consisteix? doncs, que cada alumne porti el seu dispositiu ( mòbil, tauleta, portàtil, etc…). és a dir l'alumne es porta la tecnologia de casa. 

t  No tothom veu clara aquesta pràctica en educació i sobretot als nivells de primària i secundària. En primer lloc perquè fomenta la discriminació entre els alumnes, ja que hi ha categories molt diferents de dispositius.  I en segon lloc perquè presenta una dificultat de control en l'accés a internet, per exemple amb el 3G, i per més que s'elaborin protocols de privacitat i seguretat seria complicat de controlar. Tot i així, podria ser útil per a l'ensenyament superior i universitari. 

THE FLIPPED CLASSROOM, un model educatiu interessant

The Flipped Classroom és un model educatiu en el qual s'inverteixen els processos habituals o tradicionals d'aprenentatge. El temari s'apren a casa i els deures es fan a l'aula.

TREBALL A CASA: El professor facilita la informació teòrica i conceptual amb enllaços bàsics i  materials audiovisuals o podcasts amb una durada màxima de 5 minuts i els comparteix amb els alumnes. Aquest material pot ser de creació pròpia o de la xarxa. 

TREBALL A L'AULA: Després, les qüestions pràctiques: problemes, comentaris de text, etc.., es treballen a classe, on el professor farà un seguiment de l'aprenentatge. 

És evident que el professor, a l'aula,  haurà de crear una dinàmica de treball ben estructurada i dirigida per tal de treure un bon rendiment de tot el procés, en un clima col.laboratiu. 

Les plataformes educatives, els documents compartits, els blogs, els sites, etc... són eines molt útils per a l'aplicació d'aquesta metodologia.

En els enllaços que tenim a continuació podem ampliar la informació:
PROJECTE MAGRANA- UNA METODOLOGIA DE TREBALL BASADA EN PROJECTES MÚLTIPLES

PROJECTE MAGRANA 

Experiència aplicada a 4t de SO i 1r de Btx a les classes de literatura

DEFINICIÓ: La magrana és un fruit que conté moltes llavors, per tant, potencialment nous fruits. Doncs bé, aplicat a la nostra idea, allò que sembla un projecte en realitat en són molts. Es tracta d' endinsar-se en aspectes diferents de la vida d'un autor i la seva obra a partir de protocols de treballs tan diferents com aspectes a investigar o experimentar hi hagi.


METODOLOGIA  

1.- La primera sessió és de grup classe, on s'introdueix la vida i el context de l'autor, a través d'un vídeo motivador.
2.- Després, el professor presenta a l'aula el projecte amb un protocol general que inclou, també,  una llista de petits projectes específics, alguns dels quals estan vinculats a l'obra, d'altres al context o a la vida de l'autor.
3.- A continuació es pengen a la plataforma del col.legi tots els protocols dels projectes específics: vídeocreació, àudio, 2.0, teatralització, etc... per tal que els alumnes comencin a seleccionar el treball que portaran a terme. El nombre total de projectes específics oscil.la entre 10 i 15.
4.- Paral.lelament els alumnes inicien la lectura del llibre prescrit.

  Tant el protocol general, com l'específic inclou l'objectiu del projecte,  el què es treballarà; com s'organitzarà la feina;  quines eines podran utilitzar, quan es presentarà i com s'avaluarà el resultat. 


 També s'explicita la normativa de seguiment del treball, de presentació i d'utilització d'imatges i música amb llicència Creative Commons. A més, es donen uns enllaços a tenir presents durant tota l'experimentació. Selecció del projecte: La tria del projecte està condicionada per les preferències dels alumnes. A principi de curs es passa un formulari on els alumnes anoten què els agrada d'una sèrie d'opicions: música, fotografia, edició de vídeo, teatre, videoanimació, còmic, eines 2.0, ràdio….; aleshores, els equips de treball s'organitzen a partir de les seves preferències, en grups de dues o tres persones habitualment. En alguns casos, el nombre de components pot ser més extens en funció del tipus de treball.El seguiment del projecte es fa a través d'un Google Drive ,compartit entre el professor i l'equip d'alumnes, que serveix de dietari de treball, des d'on es va guiant i dirigint la feina i des d'on els components del grup poden compartir idees o prendre decisions. 

A l'aula, el treball és més directe i el professor va passant pels grups a comprovar l'evolució del seus projectes.

Els resultats dels treballs es presenten oralment i es publiquen els millors, en un bloc creat explícitament per al projecte i que corre a càrrec també dels alumnes. 
     Aquesta metodologia ja fa un parell d'anys que la portem a terme en projectes de literatura de 4t de SO o de Btx
 A continuació teniu enllaços als protocols de treball i als blocs on trobareu els resultats del projecte, per fer-vos-en una idea: 

  •  JOAN BROSSA I LA POESIA VISUAL: 


RESULTAT DEL TREBALL-BLOC: http://www.tmiquebrossa.blogspot.com.es/ 

  •  L'ANY DE PERE CALDERS