dijous, 10 d’abril de 2014

Els analfabets del segle XXI

“Els analfabets del Segle XXI no seran aquells que no sàpiguen llegir ni escriure, sinó aquells que no puguin aprendre, desaprendre i reaprendre” AlvinToffler
L'aprenentatge és un procés psicològic destinat a facilitar l'adaptació dels organismes. Els canvis conductuals que es produeixen gràcies a l'aprenentatge es poden localitzar físicament al cervell. Es pot definir l'aprenentatge com, un canvi relativament permanent en els mecanismes de conducta, resultat de l'experiència i que no es pot atribuïr a processos maduratius.

Alvin Toffler (nascut el 1928 a Nova York) és un escriptor famós per les seves teories sobre el futur referides a la revolució tecnològica i les seves conseqüències, després d'haver treballat a les principals empreses del sector i a la universitat.
Afirma que la història ha viscut tres onades o grans revolucions: a la primera l'home es va fer sedentari, la segona coincideix amb la revolució industrial i la tercera és l'actual. Aquesta es caracteritza per l'excessiva informació a l'abast, els diferents models alternatius de vida en una mateixa comunitat i la globalització creixent, que s'expandirà en un futur a l'espai.
Alerta contra una creixent especialització que deixi de banda els aspectes emocionals, bàsics per a la cohesió social i afirma que el repte més punyent de la societat postindustrial és l'aprenentatge continuat.
(font Wikipedia)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada